Primăria Bârca

Taxe și Impozite

          DOCUMENTE TIPIZATE TAXE ȘI IMPOZITE

          DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT FISCAL:

  • CERERE TIP
  • COPII ACTE DE IDENTITATE PROPRIETAR, COPROPRIETARI ( CI, CERTIFICAT DE DECES UNDE ESTE CAZUL)
  • COPII ACTE DE PROPRIETATE ( TDP, CERTIFICAT DE MOSTENITOR, ACT DE PARTAJ, HOTARARE JUDECATOREASCA, CADASTRU DUPA CAZ ETC.)
  • IMPUTERNICIRE (IN CAZUL IN CARE PROPRIETARUL LIPSESTE)