Primăria Bârca

Despre Comuna Bârca

           I. Asezare geografica:

           Comuna Bîrca este situată în sudul județului Dolj, la 40 de kilometri distanță de municipiul Craiova, centrul administrativ al județului și la 18 kilometri de orașul Segarcea.

Localitatea are o suprafață de 8.850 ha și o populație de 4.051 locuitori.

           Relief

           Câmpie.

           Clima

           Caracter temperat-continental de câmpie, cu temperatura medie anuală de 11° grade C. Temperatura medie a celei mai reci luni (ianuarie) este de -2° grade C, iar media celei mai calde luni (iulie) de 22-23° grade C. Precipitațiile medii înregistrează valori de 550 mm/an. Vânturile dominante sunt cele de vest și est.

           Hidrografia

           Se află pe malul stâng al râului Dăsnățui, al doilea râu ca lungime din Județul Dolj, având o lungime aproximativă de 94 km. 

           Vegetația

           Alcătuită din pajiști stepizate în locul pădurilor de cer și gârniță, pâlcuri de pădure de cer și gârniță (în sud) și culturi agricole.

           Fauna

           Reprezentată prin rozătoare (șoarecele de câmp, iepurele de camp, harciog), păsări (graur, gugustiuc, vrabia, cioara, randunica, lastunul, fazanul, ciocarlia, dropia, etc.), insecte, reptile (sarpele de casa, soparla de camp).

           Solurile

           Caracteristice sunt solurile negre și brune argiloase compacte, solurile brune și regosolurile și subsolurile argiloiluviale.

           Resursele naturale

           Terenuri agricole valorificate prin diverse culturi.

  •            Nr. gospodării: 1.604
  •            Nr. grădinițe: 2
  •            Nr. școli: 1

           Nr. licee: 1

           II. Activitati specifice zonei:

  • Agricultură
  • Cultivare cereale
  • Plante tehnice
  • Zootehnie

           III. Activitati economice principale:

  • Agricultură
  • Comerţ
  • Economia comunei are un character predominant agricol, principalele activități zonale fiind cultivarea terenurilor agricole și creșterea animalelor.