Primăria Bârca

Evoluție demografică


           Conform recensământului populației din anul 2011, la nivelul localității Bîrca populația stabilă este de 3.689 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.411 locuitori și față de cel din 1992, când se înregistraseră 4.695 locuitori. În anul 1892, comuna avea 2503 locuitori; în anul 1930 – 4632 locuitori; în anul 1956 – 5872 locuitori; în anul 1977 – 5636 locuitori. 

Totalul de 3.689 locuitori este împărțit pe sexe în 1.781 locuitori de sex masculin si 1.908 locuitori de sex feminin. Numărul locuitorilor români este de 2.749 (74.51%), al celor de etnie romă este de 745 (20,43%), 3 locuitori aparțin altor etnii (0,08%), iar pentru restul de 183 nu le este cunoscută apartenența etnică. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși – 3.491 (96.2%), 14 – 0,37% aparținând altor religii. Pentru restul de 184 – 4,98% nu le aste cunoscută apartenența confesională.